Windows Server 2016 – Nano Server

Varighed: ½ dag – Pris: 950

Nano Server er den mindst mulige implementering af Windows Server 2016, og giver mulighed for at opsætte en Windows Server med mindst mulige behov for vedligehold og opdateringer, men samtidig at levere nogle af de services som man typisk anvender i en klassisk IT-installation.

Formål:
At sætte deltageren i stand til efter kurset at vurdere mulighederne i at implementere Nano Server, og at kunne installere serveren med den/de ønskede roller i en eksisterende IT-installation.

Målgruppe:
IT medarbejdere.

Indhold:

 • Installation og opsætning af en Nano-Server
 • Muligheder med Nano Server
 • Etablering af roller på Nano
  • DNS
  • Hyper-V
  • Fil server
  • IIS
  • Andre roller
 • Fjernstyring af Nano (Remote Management)
 • Arbejde med PowerShell
 • Drift og brug af Nano Server i en normal Windows Server farm
 • Vedligeholdelse

 

 

Ingen felter fundet.