Rebild kommune: kompetenceløft via seminarer

En væsentlig årsag til en IT-opgradering er troen på bedre produktivitet med den nyeste software. Det er således brugen af den nye løsning der er succeskriteriet.

Det er derfor afgørende at medarbejderne bliver tænkt ind i selve implementeringen, for at undgå større produktionstab i forbindelse med opgraderingen  – og for at medarbejderne ikke føler sig overladt til sig selv med den nye version og masser af daglige opgaver.

Løsningen kan være  opgraderingsseminarer, hvor medarbejderne  bliver præsenteret for de nye programmer og de nye muligheder. Således sikres  at flytte de eksisterende kompetencer til den nye platform, krydret med et kompetenceløft via gennemgang af nye måder at bruge programmerne på.

 

rebild-logo

 

 

I forbindelse med Rebild kommunes  IT opgradering  til Windows 10 og Microsoft Office 2013, blev det besluttet at der også skulle bruges tid og penge på at give medarbejderne et kompetence løft.

Rebild kommune følte, at det var vigtig at engagere medarbejderne.

Dette blev gjort via seminarer, hvor Uddannelsescenter.dk havde fået råderet over talerstolen i byrådssalen. Formålet var at gennemgå nogle af de mange nye muligheder i de ellers kendte programmer.

Det blev til en gennemgang af Windows 10 samt Word, Excel, Outlook og PowerPoint – og efterfølgende spørgsmål fra salen.

Underviseren måtte arbejde for sagen, med mange gode spørgsmål fra medarbejderne – og medarbejderne fik et rigtigt godt indblik i de mange nye muligheder, og dejligt mange aha-oplevelser.

De planlagte seminarer var så stor en succes, at Uddannelsescenter.dk allerede er booket til yderligere seminarer og kurser.

rebild-heidi